Filia w Sandomierzu UJK

29-03-2019

Wiosenna oferta wykładów otwartych dla szkół na WZ w Sandomierzu

Od 25 marca Wydział Zamiejscowy skierował do szkół na terenie powiatu sandomierskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, nowodębskiego i staszowskiego ofertę wykładów otwartych dla młodzieży. Wykłady obejmują tematykę popularno-naukową i pobudzająca umiejętności myślenia analitycznego i syntetycznego, a poprowadzą je pracownicy dydaktyczni Wydziału. Pierwsze wykłady wygłosi dziekan WZ dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk w II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu, I Liceum Społecznym w Tarnobrzegu i Zespole Szkół w Gorzycach. W ofercie znalazło się 10 wykładów o zróżnicowanej tematyce, które przygotowało i poprowadzi 10 wykładowców UJK. Wykłady można rezerwować w sekretariacie Wydziału pod nr tel. 41 349 60 22 u p. mgr Anety Chodowskiej. Akcja potrwa do połowy czerwca. Serdecznie zapraszamy szkoły średnie naszego regionu.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.