Filia w Sandomierzu UJK

UNIWERSYTET III WIEKU

Sandomierski Uniwersytet Trzeciego Wieku
rozpoczął działalność 20 lat temu.

 Wykład Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Celem Uniwersytetu jest przede wszystkim potrzeba spotykania się i pogłębiania swoich wiadomości, aby wypełnić wolny czas po zaprzestaniu czynnej pracy zawodowej.

Działalność SUTW dąży do:

  • zachowania i zwiększenia intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Uniwersytetu,
  • prowadzenia edukacji w różnych dziedzinach nauki,
  • promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki gerontologicznej,
  • propagowania zasad kulturalnego współżycia społecznego,
  • aktywizacji społecznej osób starszych,
  • uczestnictwa w badaniach naukowych,
  • niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, w sposób bezinteresowny i dobroczynny.

SUTW jest otwarty na współpracę z każdym.

Plan zajęć SUTW:

Plan zajęć luty

Ważne!!!  

Do słuchaczy Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

      Zachęcam seniorów do codziennych ćwiczeń na balkonach czy w ogródkach przydomowych, gdyż lepsza kondycja fizyczna podnosi odporność na zakażenia między innymi koronawirusem.  Z uwagi na narodową kwarantannę zalecone jest pozostawanie w domach, co wiąże się ze znacznym obniżeniem naszej aktywności ruchowej i kondycji fizycznej, co w konsekwencji osłabia odporność organizmu. Nie dopuśćmy do tego i ćwiczmy chociaż 10 minut dziennie, bo dzięki temu poprawiamy nasz stan  zdrowia,  fizyczny i  psychiczny.

                                                                    

Ważne!!! 

                   Przypominam ,że cały czas nadal można dzwonić do ,, Kącika seniora”, gdzie słuchacze SUTW w czasie kwarantanny domowej mogą uzyskać wsparcie.

W obecnym czasie pandemii bardzo potrzebna jest rozmowa z drugim człowiekiem, wsłuchanie się w głos drugiej osoby, podzielenie się przemyśleniami jak  przetrwać ten trudny czas.

Po drugiej stronie słuchawki czeka dobre słowo , by wzajemnie dodać sobie siły i otuchy.

    tel. 696510191  mgr Ewa Cieślak

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.