Filia w Sandomierzu UJK - UNIWERSYTET III WIEKU

Filia w Sandomierzu UJK

UNIWERSYTET III WIEKU

 

23.06.2022r. Senioralia – Święto sandomierskich seniorów.

 

        Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2021/2022 – słuchaczy Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

              Studenci seniorzy spotykają się w  Restauracji królewskiej (budynek dawnej mleczarni)  

8 lipiec (piątek)  godz.13.00.

 

 

 

Sandomierski Uniwersytet Trzeciego Wieku
rozpoczął działalność 20 lat temu.

Panorama Miasta sandomierz z napisem sandomierski uniwersytet trzeciego wieku

By dodawać życia do lat a nie tylko lat do życia.

 

Celem Uniwersytetu jest przede wszystkim potrzeba spotykania się i pogłębiania swoich wiadomości, aby wypełnić wolny czas po zaprzestaniu czynnej pracy zawodowej.

Działalność SUTW dąży do:

  • zachowania i zwiększenia intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Uniwersytetu,
  • prowadzenia edukacji w różnych dziedzinach nauki,
  • promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki gerontologicznej,
  • propagowania zasad kulturalnego współżycia społecznego,
  • aktywizacji społecznej osób starszych,
  • uczestnictwa w badaniach naukowych,
  • niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, w sposób bezinteresowny i dobroczynny.

 

 

Dziekan Piotr Sobolewskie wraz z zastępcą starosty sandomierskiego i burmistrzem miasta sandomierz przy stole podczas zakonczenia roku akademickiego sutw

  Zakończenie roku akademickiego 2021/2022

Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

       W dniu 8 lipca 2022 r., odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego dla najstarszych studentów Sandomierza.

     Miniony rok akademicki odbywał się w czasie trwania  sytuacji epidemicznej i był to trudny rok, bowiem dwukrotnie przerywano cykl prowadzonych zajęć w obawie o zdrowie słuchaczy UTW.     Mimo wszystko, udało się przeprowadzić zajęcia z wielu dziedzin nauki  i doprowadzić do ciekawych spotkań , zachowując zasady obostrzeń sanitarnych.

     Okres przedwakacyjny to czas pełen  podsumowań i refleksji, tego co się wydarzyło w minionym roku.  Zamknięcie roku akademickiego Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się w atmosferze wspomnień i nadziei na lepsze jutro.

               Uwieńczeniem tej wspaniałej uroczystości było wręczenie sandomierskim seniorom przez  Pana Dziekana profesora Piotra Sobolewskiego legitymacji  studenckich z zaliczeniem kolejnego semestru.

               Z radością i  pełnią energii najstarsi studenci Sandomierza rozpoczęli okres wakacyjny.

 

 

 

 

VII Sandomierskie Senioralia 23.06.2022r.

Studenci SUTW poczas senioraliów 2022 w sandomierzu

,,To i owo na ludowo’’ pod takim hasłem odbyły się VII Senioralia w Sandomierzu.  Na początku uroczystości Włodarz Miasta przywitał sandomierskich Seniorów, podkreślając jak bardzo są ważni w naszym życiu i jak wielką rolę odgrywają dla młodszego pokolenia.  Istotnym punktem uroczystości było tradycyjnie, wręczenie klucza do bram Miasta przez Burmistrza przedstawicielce środowiska seniorów Pani Barbarze Kochanowskiej – słuchaczce Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie umilił występ Kół Gospodyń Wiejskich: Sokolanki, Gorzyczanki  oraz zespół z Gminnego Ośrodka Kultury z Dwikóz. W programie Seniorzy mogli również wysłuchać pogadanki na temat zdrowego trybu życia i odżywiania, wygłoszonej przez przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia.  Funkcjonariusze KPP w Sandomierzu zwrócili uwagę na  zagrożenia wobec osób starszych, ostrzegając sandomierskich Seniorów przed oszustami wyłudzającymi od nich pieniądze na różne sposoby. Wydarzeniu towarzyszył także konkurs  – pokaz mody na najpiękniejszy strój Seniora pod hasłem :  Naturalnie Kolorowo  Folkowo’’.  Na zakończenie były podziękowania dla sandomierskich Seniorów, za to że są, że przyszli na tę wspaniałą uroczystość, że chcą się integrować i wspólnie przeżywać tak wyjątkowe chwile.

 

STUDENCI  DLA TRZECIEGO WIEKU

 

Studenci III roku Administracji Filii UJK w Sandomierzu  poprowadzili  zajęcia  dla słuchaczy Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład   z tematyki  prawniczej prowadzili  studenci III roku Administracji Tomasz Bryła i Kacper Siuś. Przygotowali i oraz opracowali pod opieką naukową  mgr Ewy Cieślak prezentację multimedialną  pt. Zasady tworzenia prawa  z  przedmiotu  Legislacja administracyjna. Podczas zajęć  omawiano  kluczowe zagadnienia dotyczące  procesu legislacyjnego w Polsce. Udzielano odpowiedzi  na pytania dotyczące  powstawania aktów normatywnych  m.in.:  Co to znaczy tworzenie prawa?   Kto tworzy prawo ?  Czym należy  się kierować  przy  przygotowywaniu aktów prawnych?  Najstarsi studenci Sandomierza  obok przekazywanej wiedzy mogli  zobaczyć akty prawne powszechnie obowiązujące  w Polsce  takie jak: Konstytucja, ustawa, rozporządzenie, akty prawa miejscowego.  Temat zajęć wzbudził bardzo duże zainteresowanie i zachęcał do  wspólnej dyskusji na nurtujące pytania.  Na koniec zajęć, przewodnicząca samorządu  SUTW pani Halina  Zaręba serdecznie podziękowała prowadzącym wykład  studentom, wyrażając wdzięczność  za  zaangażowanie  i przygotowanie  oraz przekazanie  tak   interesującej wiedzy . Swoją wdzięczność   poprzez duże brawa wyrazili  także  sandomierscy studenci seniorzy.

Studenci administracji prowadza zajecia dla sluchaczy stuw

 

 

     Słuchacze Sandomierskiego Uniwersytetu

         niosą  pomoc uchodźcom z Ukrainy.

 

                Najstarsi studenci Sandomierza  po raz kolejny otworzyli swoje Serca, wspierając osoby potrzebujące  –  tym razem są to osoby z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

  Zorganizowano  zbiórkę pieniędzy, którą przewodnicząca samorządu  SUTW a także inicjatorka tej wspaniałej akcji  Pani Halina Zaręba,  przekazała do Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu.

   Za zebraną kwotę pieniędzy zostaną zakupione najpotrzebniejsze rzeczy dla  rodzin ukraińskich przebywających w naszym rejonie.

 

Sluchacze sandomierskiego uniwersytetu trzeciego wieku podczas zbiorki pieniedzy dla uchodzcow z ukrainy

 

 

 

 

Tydzień Bibliotek

12.05.2022r.  Z okazji Tygodnia Bibliotek sandomierscy seniorzy UTW udali się na spotkanie do czytelni  Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Sandomierzu.   Podczas spotkania najstarsi studenci Sandomierza wysłuchali wykładu poprowadzonego przez Panią kierownik  mgr Elżbietę Kępę pt. ,, Drogi życia Marii Grzegorzewskiej ‘’– prekursorki pedagogiki specjalnej. Słuchacze poza wysłuchaniem ciekawej prelekcji  mogli oglądać wystawę dotyczącą życia i pracy zawodowej oraz poświęcania się na rzecz chorych dzieci, wspaniałej kobiety – Marii Grzegorzewskiej.

 

 

Dyrektor Elżbieta Kepa czytelni w sandomireskiej bibliotece

 

Słuchacze SUTW podczas wykładu w sandomierskiej bibliotece

21 i 28 październik 2021r.  –   Historia husarii.

Najstarsi studenci Sandomierza, uczestniczyli w spotkaniu z Panem Karolem Burym – Kasztelanem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.
Niecodzienna lekcja historii dotyczyła najznamienitszej kawalerii Rzeczpospolitej –  husarii.

 

Karol Bury wraz ze studentami SUTW