Filia w Sandomierzu UJK - UNIWERSYTET III WIEKU

UNIWERSYTET III WIEKU

Sandomierski Uniwersytet Trzeciego Wieku
rozpoczął działalność 20 lat temu.

Panorama Miasta sandomierz z napisem sandomierski uniwersytet trzeciego wieku

By dodawać życia do lat a nie tylko lat do życia.

 

Celem Uniwersytetu jest przede wszystkim potrzeba spotykania się i pogłębiania swoich wiadomości, aby wypełnić wolny czas po zaprzestaniu czynnej pracy zawodowej.

Działalność SUTW dąży do:

  • zachowania i zwiększenia intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Uniwersytetu,
  • prowadzenia edukacji w różnych dziedzinach nauki,
  • promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki gerontologicznej,
  • propagowania zasad kulturalnego współżycia społecznego,
  • aktywizacji społecznej osób starszych,
  • uczestnictwa w badaniach naukowych,
  • niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, w sposób bezinteresowny i dobroczynny.

Plan zajęć SUTW:

Zakończenie roku akademickiego 2020/2021

Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

 W dniu 1 lipca 2021 r., odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego dla najstarszych studentów Sandomierza.

     Miniony rok akademicki odbywał się w czasie trwania  sytuacji epidemicznej, jednak udało się przeprowadzić zajęcia z wielu dziedzin nauki  zachowując zasady obostrzeń sanitarnych.

     Okres przedwakacyjny to czas pełen  podsumowań i refleksji.   Takie było również zamknięcie roku akademickiego Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

               Uwieńczeniem tej wspaniałej uroczystości było wręczenie sandomierskim seniorom przez  Pana Dziekana profesora Piotra Sobolewskiego legitymacji  studenckich z zaliczeniem kolejnego semestru.

            Dodatkowo został wyróżniony słuchacz SUTW  Pan Jerzy Zarański, za poprowadzenie cyklu wykładów pt. ,,Opowieść o Bitwie Warszawskiej’’.

               Z radością i uśmiechami na twarzy, pełnymi energii i życia najstarsi studenci Sandomierza rozpoczęli okres wakacyjny.

Dziekan Piotr Sobolewski wraz ze studentami 3 wieku

 

 Grupa ,, Śpiewaki  ‘’  SUTW u sandomierskich pensjonariuszy

w Domu Pomocy Społecznej .

     Po raz kolejny grupa artystyczna  SUTW ,, Śpiewaki’’ zawitała do pensjonariuszy  Domu Pomocy Społecznej, z programem artystycznym pt. ,, Z biesiadą na ty”.

   Piosenka biesiadna jest zawsze nam bliska, bowiem przywołuje wspomnienia,  i radość i wzruszenia,  tęsknotę za kimś  bliskim, za tym,  co  nam w sercu gra.

      Przy śpiewie piosenek takich jak :  ,, Kareta złota ‘’,  ,, Kochały się dwa wróbelki’’,  ,,Kwiaty polskie’’ i wielu innych, pensjonariusze  ze wzruszeniem słuchali, włączając  się także do  wspólnego śpiewania.

  Na koniec występu były  brawa i podziękowania  oraz  serdeczna rozmowa  z mieszkańcami DPS.

 

Grupa studentów 3 wieku, grupa śpiewaki

Studentka 3 wieku z zespołu spiewaki