Filia w Sandomierzu UJK

Stypendia

Drodzy Studenci

informujemy,  że wnioski o przyznanie pomocy materialnej:

stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi,

można składać każdego miesiąca.

 

UWAGA STUDENCIE!

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA 12 06 2019

 

 

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod następującym adresem internetowym:

http://www.ujk.edu.pl/stypendia.html

Komplet dokumentów  należy składać w Dziekanacie (pok. 101)  w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu.

 

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.