Filia w Sandomierzu UJK - Stypendia

Filia w Sandomierzu UJK

Stypendia

Studenci którzy otrzymali stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu po odbiór dodatkowych decyzji dot. zmiany przydzielonego stypendium.

 

Drodzy Studenci

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informujemy, że

wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przyjmowane będą do końca października br. z tym że, pierwsze stypendium socjalne, rektora i dla osób niepełnosprawnych wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2021 r.

Wnioski o stypendium rektora można składać 

tylko do 15  października br.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej:

stypendia socjalne, stypendium dla osób

 niepełnosprawnych, zapomogi,

można składać każdego miesiąca.

Świadczenia dla studentów wypłacane są

od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach pod następującym adresem internetowym:

http://www.ujk.edu.pl/stypendia.html

Komplet dokumentów  należy składać w Dziekanacie (pok. 101)

w siedzibie Filii

 tel.  (41) 349-60-21

Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2021/2022

https://www.ujk.edu.pl/Stypendia_ministra_studenci.html