Filia w Sandomierzu UJK - Stypendia

Stypendia

Studenci którzy składali wnioski o stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych proszeni są o odbiór decyzji w dziekanacie do 6 listopada.
Warunkiem wypłaty stypendium jest osobiste podpisanie i odebranie decyzji.

 

Drodzy Studenci

 

w związku z zaistniałą wyjątkową sytuacją,

zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem CVID-19

studenci, którzy chcą złożyć wniosek o stypendium,

 proszeni są o wcześniejsze telefoniczne umawianie się

pod nr tel.  (41) 349-60-21

 

Drodzy Studenci

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informujemy, że

wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przyjmowane będą do końca października br. z tym że pierwsze stypendium socjalne wypłacane będzie w listopadzie z wyrównaniem za październik 2020r.

Wnioski o stypendium rektora można składać 

tylko do 31  października br.

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej:

stypendia socjalne, stypendium dla osób

 niepełnosprawnych, zapomogi,

można składać każdego miesiąca.

 

Świadczenia dla studentów wypłacane są

od października 2020 r. do czerwca 2021 r.

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest

otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

 

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod następującym adresem internetowym:

http://www.ujk.edu.pl/stypendia.html

Komplet dokumentów  należy składać w Dziekanacie (pok. 101)

w siedzibie Filii

lub wysłać skany na adres: bkarasinska@ujk.edu.pl

 

 

 

 

Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2020/2021

https://www.ujk.edu.pl/Stypendia_ministra_studenci.html