Filia w Sandomierzu - OKNO NA ŚWIAT
godlo polski logo uniwersytetu jana kochanowskiego w kielcach

Filia w Sandomierzu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

OKNO NA ŚWIAT

Pasek z logotypami Funduszy Europejskich, RP, UJK oraz UE
Projekt OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR24/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 31.12.2023 r.

Cel projektu

poprawa jakości, skuteczności, dostępności i funkcjonowania systemu kształcenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju, zgodnego z RSI woj. Świętokrzyskiego

W ramach projektu realizowane będą moduły:

programów kształcenia,
podnoszenia kompetencji studentów poprzez certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe, dodatkowe zadania praktyczne, wizyty studyjne u pracodawców, uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami,
programów stażowych,
studiów doktoranckich,
podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej.

Grupa docelowa

Projektem objęci będą studenci UJK pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, doktoranci, pracownicy dydaktyczni i administracyjni, kadra zarządzająca i kierownicza UJK.

Efektem projektu będzie:

modyfikacja programów na 10 kierunkach kształcenia studentów,
modyfikacja programu studiów doktoranckich w dyscyplinie Zdrowie Publiczne
wzmocnienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców przez 395 studentów,
wsparcie 6 doktorantów w rozwoju naukowym,
wsparcie w zakresie procesu kształcenia 15 osób kadry dydaktycznej,

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne: 9 061 886,68 zł

Dofinansowanie: 8 790 029,15 zł

Wkład własny: 271 857,53 zł

 

 

Przekierowanie na stronę Nabór firm/instytucji Realizatorów stażu EDYCJA 1

Przekierowanie na stronę Nabór firm/instytucji Realizatorów stażu EDYCJA 2

Nabór firm / instytucji (Realizatorów stażu) EDYCJA 2

Przycisk Nabór firm / instytucji (Realizatorów stażu) EDYCJA 3

 

Przekierowanie do modułu programów stażowych

Przekierowanie do rekrutacji pierwszej edycji

Przekierowanie do rekrutacji drugie jedycji

Przekierowanie do rekrutacji trzeciej edycji

Czerwony przycisk z napisem rekrutacja czwarta edycja

Dokumenty do pobrania


Harmonogramy dla Kosmetologi i Mechatroniki SEMESTR 1:


Harmonogramy dla Kosmetologi i Mechatroniki SEMESTR 2:

Harmonogram Mechatronika 2 semestr TiK

Harmonogram Mechatronika 2 semestr Matematyka

Harmonogram Kosmetologia 2 semestr Biochemia


Harmonogramy dla Kosmetologi i Mechatroniki SEMESTR 3:

Harmonogram Mechatronika 3 semestr – Sieci Komputerowe

Harmonogram Mechatronika 3 semestr – Nauka o materiałach

Harmonogram Kosmetologia 3 semestr – Fizjologia i Patofizjologia

Harmonogram Kosmetologia 3 semestr – Dermatologia

 


Harmonogram dla Kosmetologii i Mechatroniki SEMESTR 4:

Harmonogram Mechatronika 4 semestr – Programowanie komputerów

 


Harmonogram dla Mechatroniki SEMESTR 5:

Harmonogram Mechatroniki 5 semestr – Bazy danych i systemy eksperckie

 

 


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa Sandomierz_OKNO NA ŚWIAT
Oświadczenie UP Sandomierz_OKNO NA ŚWIAT
Regulamin projektu_OKNO NA ŚWIAT_Sandomierz
Formularz zgłoszeniowy Sandomierz OKNO NA ŚWIAT zarządzenie

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celach optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie oraz dla statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać zmian w każdej chwili.