Filia w Sandomierzu UJK - Kosmetologia

Filia w Sandomierzu UJK

Kosmetologia

 

Kierunek Kosmetologia to nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu dyscyplin medycznych, biologicznych i kosmetologicznych i wykształcenie specjalistyczne, pozwalające na podjęcie pracy w salonach kosmetologicznych, sanatoriach, SPA oraz instytucjach i zakładach przemysłowych związanych z produkcją kosmetyków. We współczesnym społeczeństwie coraz więcej uwagi przywiązuje się do wyglądu zewnętrznego, kreowania własnego wizerunku, higieny i dbania o ciało, czy spowalniania procesów starzenia się, a także wpływu zabiegów kosmetycznych na zdrowie psychofizyczne. Kształcenie na kierunku Kosmetologia spełnia oczekiwania społeczeństwa w tym zakresie,
a celem studiów jest wykształcenie specjalisty, którego wiedza przyczynia się do zachowania zdrowia, młodego i estetycznego wyglądu klienta. Do wyboru dwie grupy przedmiotów:
w zakresie kosmetologii bioestetycznej oraz specjalistycznej kosmetologii senioralnej.

 

Warunki  i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 (studia I stopnia)

 

Kosmetologia (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany Przedmiot punktowany Przedmiot wymagany punktowany
– język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

– matematyka lub język  obcy

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

Jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 15% waga =5% waga = 80%

W = a*P + b*M + d*Z

Minimalna ilość punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 30

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)
W = a*P + b*M + c*J + d*Z + e*Y
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
P – wynik z języka polskiego
M – wynik z matematyki
J – wynik z języka obcego
Z,Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%)

 

Rejestracja kandydatów na studia

Uchwała rekrutacyjna

Punkt rekrutacji:

Filia w Sandomierzu UJK w Kielcach
Schinzla 13a 27-600 Sandomierz
tel. 041 349 6021
pokój nr 101  – I piętro

Skip to content