Filia w Sandomierzu UJK -


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zapisz się na studia


50

Kierunków studiów

8

Wydziałów

11849

Studentów

5

Domów Studenta

Wydziały i filie

Struktura Uczelni, wydziały, filie, jednostki

Collegium Medicum


Jeden z młodszych wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, powstał w 2005 roku i dynamicznie się rozwija. Tworzą go: Instytut Nauk Medycznych oraz Instytut Nauk o Zdrowiu.

więcej

Wydział
Humanistyczny

Istnieje od początku funkcjonowania Uczelni, czyli od 28 czerwca 1969 roku. W skład wydziału wchodzą: Instytut Historii, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

więcej

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Lider w ilości projektów naukowych i badawczych. Obecną strukturę tworzą: Instytut Biologii, Instytut Chemii, Instytut Fizyki, Instytut Geografii i Nauk o Środowisku oraz Katedra Matematyki.

więcej

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna wydziału skupiona jest w dziedzinach pedagogiki oraz psychologii. W jego strukturze funkcjonuje bogaty w tradycję Instytut Pedagogiki oraz Instytut Psychologii, która od 2016 roku funkcjonuje na uczelni, jako kierunek studiów.

więcej

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Najliczniejszy wydział uczelni. Strukturę wydziału tworzą: Instytut Nauk Prawnych, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, Katedra Ekonomii i Finansów, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Katedra Zarządzania.

więcej

Wydział Sztuki


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text

więcej

Filia w Piotrkowie Trybunaliskim

Jako wydział kieleckiej uczelni istnieje od 1981 roku. Kształci w kierunkach związanych z administracją, naukami społecznymi, humanistycznymi, pedagogiką, logistyką i bezpieczeństwem narodowym.

więcej

Filia w Sandomierzu


Powstała na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 2017 roku. Jej oferta kształcenia obejmuje kosmetologię, filologię angielską, mechatronikę, administrację i pedagogikę.

więcej

Największa Uczelnia w regionie świętokrzyskim.

Studia medyczne - jedyne w regionie. Medycyna.
Wymiana międzynarodowa.

Witaj w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce, to obecnie prężnie rozwijająca się i największa uczelnia na terenie województwa świętokrzyskiego. Jest instytucją akademicką o znaczącej i ugruntowanej pozycji naukowej w kraju. Uniwersytet Jana Kochanowskiego łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. Nawiązuje do przeszłości i bogatych tradycji miasta i regionu oraz daje impuls do dalszego rozwoju Kielc jako miasta uniwersyteckiego. Współtworzy naukowy, kulturalny, społeczny i gospodarczy potencjał regionu świętokrzyskiego.

Dowiedz się więcej

Badania i nauka
Współpraca i wydawnictwo

Projekty badawcze, współpraca B+R, współpraca z zagranicą.

Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane, zrealizowane. Europejska Karta Naukowca. Dział Nauki

Więcej

Współpraca B+R

Oferta dla biznesu, dla naukowców. Udzielamy doradztwa na każdym z etapów komercjalizacji.

Więcej

Współpraca międzynarodowa

Współpraca miedzynarodowa, wykazy umów międzynarodowych. Erasmus+

Więcej

Wydawnictwo UJK

Wydajemy monografie naukowe, prace habilitacyjne, doktorskie, czasopisma oraz podręczniki i skrypty.

Więcej

Nasi absolwenci

i ich historie.