Filia w Sandomierzu UJK

19-12-2018

Wydziałowe spotkanie opłatkowe

Piękne i pełne ciepła spotkanie opłatkowe odbyło się na naszym Wydziale w dniu 18 grudnia. Przy świątecznym stole i blasku choinki zgromadziła się społeczność akademicka: dziekan i prodziekan, dyrektorzy instytutów, pracownicy dydaktyczni, administracja i studenci oraz słuchacze UTW. Z ogromną radością powitaliśmy w naszych progach zacnych gości, którzy poświęcili swój cenny czas, aby spotkać się z nami przy wigilijnym stole. Wśród grona gości obecni byli Panowie: Rektor Seminarium Duchownego w Sandomierzu ks. Rafał Kułaga, Burmistrz Miasta Sandomierza Marcin Marzec, Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Czerwiec, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Piotr Chojnacki, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego dr Janusz Suszyna, Dyrektor Muzeum Okręgowego dr Dominik Płaza, Komendant Powiatowy Policji insp. Dariusz Chmielowiec.
Wśród ciepłych słów i miłych życzeń spędziliśmy razem pełne świątecznej atmosfery chwile, które najlepiej odzwierciedla fragment wiersza J. Pietrzyckiego:
„Ktoś miłowany tu przyjdzie
– dobre obejmą nas ręce
I będą nasze uśmiechy
srebrnym błękitem dziecięce.”

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.