Filia w Sandomierzu UJK

29-12-2018

Pracownicy Wydziału nagrodzeni w świątecznej atmosferze

W dniu 20 grudnia, przy pięknej zimowej aurze, odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Uroczystości towarzyszyło wręczenie odznaczeń państwowych i nagród Rektora. Wydział Zamiejscowy reprezentowały osoby nagrodzone przez JM Rektora UJK: dziekan Wydziału dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk, przewodnicząca wydziałowej komisji ds jakości kształcenia dr Anna Gilarek oraz pracownicy administracji, Pani Aneta Chodowska i Aleksadra Malarz. Nagrodę otrzymała również nieobecna na spotkaniu Pani Danuta Śledź. Bardzo się cieszymy, iż jednostka macierzysta dostrzega nasze starania i codzienną żmudną pracę. Te nagrody to uznanie dla całego naszego zespołu oraz symbol, że wrośliśmy w akademicką społeczność UJK. Spotkanie uświetnił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru uniwersyteckiego, zaś podczas spotkania przy opłatku i świątecznym stole padło wiele ciepłych słów, serdecznych życzeń i niejedna łza zakręciła się w oku. Oby przez cały kolejny rok towarzyszyła nam atmosfera ciepłych i otwartych ludzkich serc.

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.