Filia w Sandomierzu UJK

30-01-2019

Rozum a duchowość

W bieżącym roku akademickim Wydział Zamiejscowy podjął wiele kroków zmierzających ku integracji placówki z lokalnym środowiskiem, zwłaszcza naukowym, oświatowym i kulturalnym. W ramach tych działań w ubiegłą sobotę 26 stycznia, dziekan Wydziału dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk wzięła udział w uroczystości św. Tomasza z Akwinu, organizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu. W ramach uroczystości odbyła się konferencja naukowa, poświęcona relacjom wiedzy i duchowości, w ramach której ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar wygłosił wykład pt. „Rozum wobec wiary – współczesna pokusa gnostycyzmu”. Po wykładzie miała miejsce niezwykle ożywiona i pouczająca dyskusja, w której wzięli udział m.in. biskup Diecezji Sandomierskiej ks. dr Krzysztof Nitkiewicz, dziekan naszego Wydziału dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk, rektor WSD ks. dr Rafał Kułaga oraz rektor senior Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. Stanisław Adamczak. Dyskutujący wskazali na potrzebę określenia kierunku postępu ludzkości, tak by służył on człowiekowi i spełniał potrzeby zarówno rozwoju umysłowego, jak i duchowego. W czasie rozmowy zrodziła się inicjatywa większego zjednoczenia sił intelektualnych miasta Sandomierza i regionu, tak by miasto rozwijało się w kierunku prężnego ośrodka kulturalno-historyczno-akademickiego.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.