Filia w Sandomierzu UJK - Komunikat z dnia 26.10.2020 w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Filii w Sandomierzu:

Komunikat z dnia 26.10.2020 w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Filii w Sandomierzu:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 238/2020 Rektora UJK w Kielcach z dnia 19 października 2020 roku wprowadza się następującą organizację zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych w Filii w Sandomierzu:

1)wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria oraz inne zajęcia praktyczne realizowane będą w formie zdalnej;

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie laboratoriów na kierunkach Mechatronika i Kosmetologia, będą realizowane w formie stacjonarnej.

Szczegółowy wykaz organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 zamieszczono w linku poniżej.

Zajęcia organizowane w formie tradycyjnej muszą być realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.

 

Organizacja zajęć sem. zimowy_Administracja 1 i 2 r. . sem. zim

Organizacja zajęć sem. zimowy_Filologia angielska

Organizacja zajęć sem. zimowy Kosmetologia

Organizacja zajęć sem. zimowy Mechatronika