Filia w Sandomierzu UJK

23-10-2020

Zajęcia zdalne od 26 października – komunikat

Czrno-biała forografia przedstawiająca kawę zeszyt i laptopa na stole

Zgodnie z Zarządzeniem nr 238/2020 Rektora UJK w Kielcach z dnia 19 października 2020 roku wprowadza się następującą organizację zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych w Filii w Sandomierzu:

1)wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria oraz inne zajęcia praktyczne realizowane będą w formie zdalnej;

Wyjątek stanowią zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie laboratoriów na kierunkach Mechatronika i Kosmetologia, które muszą być prowadzone przy użyciu sprzętu dostępnego w pracowniach w budynku Filii.

Szczegółowy wykaz organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 zamieszczono w linku poniżej.

Zajęcia organizowane w formie tradycyjnej muszą być realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.

 

Zestawienie przedmiotów w formie stacjonarnej – Mechatronika

Zestawienie przedmiotów w formie stacjonarnej – Kosmetologia