Filia w Sandomierzu UJK

15-10-2019

Echa Uniwersyteckich Dni Kultury w Sandomierzu

M.Makowska promująca uniwersyteckie dni kultury na antenie radia leliwa

Tegorocznej inauguracji roku akademickiego w sandomierskiej Filii UJK towarzyszyły Uniwersyteckie Dni Kultury, organizowane w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu. Dziekan Filii wraz z całą społecznością akademicką zaprosili do współorganizacji tego wydarzenia Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz Sandomierskie Centrum Kultury. W ramach Dni Kultury odbyły się uroczystości inauguracyjne połączone z rozpoczęciem roku na nowoutworzonym Muzealnym Uniwersytecie Dziecięcym, który prowadzić będzie Muzeum Okręgowe w Sandomierzu i Filia UJK w Sandomierzu. Ponadto szeroka rzesza odbiorców miała okazję wziąć udział w wykładach popularno-naukowych, projekcji filmu oraz na zakończenie tygodnia wisienką na torcie był spektakl teatralny.  popularno-naukowe i kulturalne organizowane w ramach Uniwersyteckich Dni Kultury.

I tak 7 października na sali edukacyjnej Zamku Królewskiego w Sandomierzu na słuchaczy czekał wykład, stanowiący swoiste spotkanie teraźniejszości z przeszłością. Dwugodzinny wykład popularnonaukowy „Nie zaczęło się od Ciebie” dr Małgorzaty Makowskiej-Brzychczyk, dziekana Filii UJK w Sandomierzu zgromadził ponad siedemdziesięciu słuchaczy, którzy mogli wysłuchać multidyscyplinarnego wystąpienia, łączącego ze sobą biologię, biopsychologię, biogenealogię, fizykę kwantową i historię, by wyjaśnić jak wielowymiarowo dzieje naszych przodków wpływają na procesy dziedziczenia, a przede wszystkim na codzienne życie w najmniejszych nawet calach. We środę 9 października miało miejsce spotkanie rzeczywistości z SF. Wykład popularnonaukowy „Fantastyka naukowa: czysta fantazja czy odzwierciedlenie rzeczywistości?” wygłosiła dla zgromadzonych słuchaczy dr Anna Gilarek, wykładowca Filii UJK w Sandomierzu. Po wykładzie miała miejsce projekcja klasycznego filmu SF „Siedem sióstr”. Impreza miała miejsce w Kinie Starówka Sandomierskiego Centrum Kultury. W ostatnim dniu wydarzenie uświetnił spektakl teatru Pozytywnie Skopani pt. „Matka brata mojego syna”. Publiczność wypełniła po brzegi Salę Rycerską Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Ponad 200 osób, w tym burmistrz Miasta Sandomierza Pan Marcin Marzec, obejrzało przedstawienie oparte na dwuaktówce napisanej przez Juliusza Machulskiego. Tę „familijną czarną komedię” wyreżyserował Wojciech Gwoździowski. Opowiada ona historię znanego pisarza, nestora rodu, Wincentego Laskusa, który niespodziewanie trafia do szpitala w swoje siedemdziesiąte urodziny. To zdarzenie pociągnie za sobą lawinę konsekwencji, ujawnione zostaną rodzinne sekrety. W przedstawieniu wystąpili: Paweł Dobrowolski (Wincenty), Wojciech Gwoździowski (Zygmunt), Agata Dobrowolska (Greta), Marzena Hynowska (Beatrycze), Mateusz Zauska (Xawery), Dorocie Witas (Anna). Widzowie doskonale się bawili, a artyści mówili, że grało im się jak nigdy.

Zapraszamy a kolejne imprezy w ramach 50-lecia UJK, organizowanych przez sandomierską Filię. Informacje na bieżąco na stronie internetowej i Facebook.