Filia w Sandomierzu UJK

04-12-2019

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dołączyła do grona interesariuszy

Logo ARP "Agencja Rozwoju Przemysłu S.A."

Jest nam niezwykle miło poinformować naszą społeczność akademicką sandomierskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz mieszkańców regionu, że pozyskaliśmy kolejnego znaczącego interesariusza. Do grona naszych Przyjaciół dołączył tarnobrzeski Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnym na polskim rynku kompetencjom, ARP wypracowała indywidualne podejście do oceny projektów, pozwalające dostrzec szanse biznesowe w obszarach, które inni postrzegają jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne. W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe. Porozumienie zawarte przez Filię w Sandomierzu pozwoli ma wzajemne promowanie, wymianę wybranych informacji dotyczących planowanych przedsięwzięć związanych
z marketingiem, promocją, reklamą. Ponadto pozwoli, przy współpracy z Agencją, na budowanie marki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach, a w szczególności Filii w Sandomierzu i możliwość budowania nowych kontaktów z przedsiębiorstwami, współpracującymi z tą instytucją.  Nasi studenci będą mieli także możliwość uczestnictwa w wykładach gościnnych na rzecz studentów i absolwentów Uniwersytetu oraz społeczności lokalnych a realizowanych przez specjalistów współpracujących  ARP S.A. W ramach nawiązanej współpracy zamierzamy także wspólnie organizować konferencje, szkolenia i kursy specjalistyczne dla studentów i absolwentów Uniwersytetu. Bardzo ważnym będzie także pozyskiwanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych oferowaniem praktyk i staży dla naszych studentów, a w przyszłości oferowanie pracy naszym absolwentom.