Filia w Sandomierzu UJK

11-12-2019

Przedświąteczne spotkanie „Wyjątkowych Kobiet”

10 grudnia dziekan Filii dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk uczestniczyła w przedświątecznym spotkaniu „Wyjątkowych Kobiet” w Tarnobrzegu. Wydarzenie organizowane jest cyklicznie przez firmę Development Way i jej prezesa panią Annę Majchrowską. Celem tego wydarzenia jest aktywowanie środowiska kobiet naszego regionu. Podczas imprezy pani dziekan zaprezentowała wykład o biomechanice stresu, co w gorączkowym, zabieganym okresie przedświątecznym przyda się bardzo.
Jest to jedno z kolejnych wielu działań Filii UJK w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i pełnieniu misji kulturotwórczej i propagującej wiedzę popularnonaukową.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.