Filia w Sandomierzu UJK

11-03-2020

W czasie epidemii

Fotografia przedstawiająca komórkę wirusową

Zgodnie z zarządzeniem zajęcia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego są zawieszone do odwołania. Wstrzymuje się organizację imprez oraz wydarzeń naukowych, sportowych i artystycznych oraz nie udostępnia się obiektów Uniwersytetu dla podmiotów zewnętrznych. Wstrzymuje się wszystkie wyjazdy i przyjazdy zagraniczne studentów, doktorantów i pracowników. Nie można korzystać z Biblioteki Uniwersyteckiej i Archiwum UJK. Ograniczenia dotyczą akademików. Zajęcia i wykłady dla studentów i doktorantów będą prowadzone zdalnie za pomoca dostępnych środków (platforma zdalnego nauczania). Do dyspozycji pracowników i studentów jest też Wirtualna Uczelnia (zakładka Dydaktyka / Umieszczanie materiałów dydaktycznych).

Decyzję w tej sprawie podjął  również Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, który zawiesił zajęcia dydaktyczne do 25 marca.

To oznacza, że co najmniej do 25 marca nie będzie zajęć.  O tym, co będzie dalej zdecydują kolejne decyzje.

Prosimy na bieżąco śledzić informacje.

Informacje i komunikaty w sprawie zagrożenia epidemicznego