Filia w Sandomierzu UJK

15-05-2020

Szersze otwarcie Uniwersytetu Dziecięcego

Małgorzata Makowka podczas wykładu dla młodzieży uniwersyteckiej

Zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu i Filię w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszerzają swój zasięg. Po uzgodnieniach dziekana FS dr Małgorzaty Makowskiej-Brzychczyk i dyrektora Muzeum dr Dominika Kacpra Płazy, studenci zapisani do MUD będą mieli zajęcia na platformie Zoom w czasie rzeczywistym w wybrane soboty, zaś potem wykłady w nagranej formie będą dostępne w sekretariacie biura dziekana sandomierz@ujk.edu.pl lub dziale edukacji muzeum edukacja@zamek-sandomierz.pl
Informacje można również uzyskać telefonicznie w obydwu jednostkach.
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania zapowiedzi w Radiu Leliwa: