Filia w Sandomierzu UJK

10-06-2020

Spotkanie w siedzibie tarnobrzeskiego oddziału TSSE ARP S.A

Spotkanie władz TSSE ARP Sa z przedstawicielami UJK w Sandomierzu

Dziś w siedzibie tarnobrzeskiego oddziału TSSE ARP S.A., Dziekan naszej Filii dr Małgorzata Makowska – Brzychczyk spotkała się z dyrekcją tej instytucji, z którą współpracujemy od ponad roku. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor TSSE Pan Tomasz Miśko i zastępca Dyrektora Pan Marian Capała oraz Pani Ewa Korczyńska-Madej. Spotkanie było kolejnym etapem realizacji założeń podpisanego w grudniu 2019 r. porozumienia, dotyczącego współpracy w ramach rozwoju szkolnictwa zawodowego, dostosowanego do potrzeb lokalnego przemysłu. Zakres realizowanych działań uwzględnia m. in. wspólne budowanie marki ARP i UJK w Polsce oraz za granicą, promocję nowoczesnych kierunków kształcenia czy też współpracę w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, konkursów oraz wykładów na rzecz studentów, wykładowców, lokalnej społeczności, szkół, przedsiębiorców, a także instytucji otoczenia biznesu.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.