Filia w Sandomierzu UJK

07-09-2020

UJK ma nowego rektora

Ceremoniał przekazania władzy i insygniów rektorskich

Od 1 września rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, dotychczasowy prorektor do spraw medycznych. W Rektoracie UJK odbyła się uroczystość przekazania władzy rektorskiej.

Podczas mowy pożegnalnej ustępujący rektor, profesor Jacek Semaniak podziękował współpracownikom i życzył uczelni dalszego rozwoju. Następnie miał miejsce ceremoniał przekazania władzy i insygniów rektorskich. Prowadził go senator senior, prof. dr hab. Wiesław Kaca. Prof. Stanisław Głuszek otrzymał insygnia rektorskie: łańcuch rektorski, berło, biret i pierścień. Nowy rektor wygłosił pierwsze przemówienie, w którym określił najważniejsze cele dla uczelni na nadchodzące lata: otrzymanie jak najwyższych kategorii w ewaluacji jednostek naukowych, która zostanie przeprowadzona do końca 2021 roku, oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki, między innymi farmację (w ciągu 3-4 lat) i pielęgniarstwo w filiach uczelni (w Piotrkowie, potem w Sandomierzu).

Po części oficjalnej miało miejsce robocze posiedzenie Senatu UJK w nowym składzie. Odbyło się szereg głosowań, między innymi nad kandydatami na prorektorów. Wszystkie zaproponowane przez rektora, profesora Stanisława Głuszka osoby uzyskały pozytywną opinię senatorów. Nowymi prorektorami będą: dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK – prorektor do spraw kształcenia, prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka – prorektor do spraw nauki, dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK – prorektor do spraw medycznych, dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK – prorektor do spraw rozwoju i finansów.