Filia w Sandomierzu UJK

15-09-2020

Dr hab. n. med. prof. UJK Piotr Sobolewski nowym dziekanem Filii w Sandomierzu

Dziekan dr hab. Piotr Sobolewski, prof. UJK

Od dnia 1 września funkcję dziekana Filii w Sandomierzu UJK pełni dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, profesor UJK i pracownik naukowy tamtejszego Collegium Medicum. To ceniony na całym świecie neurolog, ordynator Oddziału Neurologii w Szpitalu Specjalistycznym w Sandomierzu, organizator i współorganizator licznych medycznych konferencji naukowych.

Profesor Piotr Sobolewski to także aktywny członek społeczności miasta Sandomierza i regionu – przez kilka kadencji pełnił funkcję radnego Rady Powiatu Sandomierskiego i radnego Rady Miasta Sandomierza, angażując się w działalność społeczną.

Zdaniem nowego dziekana, duży wpływ na dalszy rozwój Filii będzie miało wprowadzenie nowych kierunków oraz pozyskanie dodatkowego obiektu dla siedziby sandomierskiej uczelni. Bez tego niemożliwy będzie dalszy rozwój jednostki. Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnego rynku pracy w planach jest między innymi uruchomienie kierunku pielęgniarskiego oraz przekształcenie sandomierskiej neurologii w Kliniczny Oddział Neurologii.

Dziekan prof. Piotr Sobolewski widzi także konieczność uruchomienia w Sandomierzu studiów dwustopniowych z możliwością otrzymania tytułu magistra oraz podniesienie stopnia naukowości Filii i jej pracowników. Z uwagi na dynamikę regionalnego rynku pracy ważnym czynnikiem rozwojowym Filii w Sandomierzu będzie także uruchomienie nowych kierunków studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń, które będą mogły być współfinansowane z dotacji z funduszy europejskich.

Dotychczasowym dziekanem filii UJK w Sandomierzu była dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk, której kadencja w tym roku dobiegła końca.

 

Fotografia Echo Dnia