Filia w Sandomierzu UJK

19-10-2020

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Filia zainaugurowała nowy rok akademicki.

„Gaudeamus igitur” wybrzmiało w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu. W ten sposób kolejny już rok akademicki  zainaugurowała sandomierska Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W  uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki wziął udział Jego Magnificencja Rektor UJK prof. Stanisław Głuszek. Wśród gości były także prorektor ds. nauki prof. Agnieszka Gałuszka, prorektor dr. medycznych dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, a także Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK oraz Dziekan Wydziału Sztuki dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK.  Lokalne władze samorządowe reprezentowali starosta sandomierski Marcin Piwnik oraz burmistrz Sandomierza Marcin Marzec.

Podczas swego wystąpienia Rektor UJK prof. Stanisław Głuszek mówił o wyzwaniach dla  naszego Uniwersytetu, którym będzie dalszy intensywny wzrost badań naukowych, rozwój naukowy kadry. Pragniemy kształcić studentów na atrakcyjnych kierunkach, które dadzą satysfakcję z uzyskanego wykształcenia i zapewnią atrakcyjny rozwój  zawodowy, a w części przypadków również rozwój naukowy  – powiedział JM Rektor UJK.  Naszym zamierzeniem jest to, aby marka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach była powodem do dumy dla absolwentów, doktorantów i pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych i administracyjno-technicznych – powiedział prof. Stanisław Głuszek.

Mówiąc o sandomierskiej Filii Rektor UJK wskazał na współpracę z tutejszym Szpitalem Ducha Świętego i utworzenie w niedalekiej przyszłości kierunku pielęgniarskiego. Współpraca ze szpitalem w tym zakresie i poprzez fakt wykorzystania lekarzy pracujący w danym szpitalu, którzy uczestniczą w procesie kształcenia następnych kadr, jest wartością bezcenną – podkreślił prof. Stanisław Głuszek.  Bardzo znaczącym jest to, że efektem podjętej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, jest powstanie tu Kliniki Neurologii, która będzie kształcić kieleckich studentów  medycyny. Jak podkreśla dziekan sandomierskiej filii UJK dr hab. n. med. prof. UJK Piotr Sobolewski w najbliższych planach uczelni jest uruchomienie nowych kierunków kształcenia. Chodzi o kierunek pielęgniarstwa i logistyki.

Następnie Dziekan Filii w Sandomierzu dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. UJK mówiąc o wyzwaniach stojących przed nim i Filią stwierdził, że najważniejszym będzie pozyskanie nowej siedziby. Bez tego nie będzie możliwy rozwoju sandomierskiej jednostki i tworzenie nowych kierunków studiów, w tym także studiów podyplomowych. Mówiąc te słowa, zwrócił się do przedstawicieli władz samorządowych, aby Ci jak najszybciej podjęli konkretne decyzje, dotyczące przyszłości szkolnictwa wyższego w Sandomierzu. Jak podkreśla dziekan sandomierskiej filii UJK w najbliższych planach uczelni jest uruchomienie nowych kierunków kształcenia. Oprócz pielęgniarstwa w planach jest utworzenie kierunku logistyka.

Ponadto podczas inauguracji dziekan prof. Piotr Sobolewski skierował słowa wdzięczności za dotychczasowe działania na rzecz uczelni byłej rektor PWSZ i byłej dziekan sandomierskiej filii UJK – dr Małgorzacie Makowskiej, której kadencja się zakończyła.

Odpowiadając na ten apel Starosta Sandomierski Marcin Piwnik, zapewniając o życzliwości wobec sandomierskiej Filii, potwierdził, że konkretne decyzje co do przekazania obiektu na potrzeby Uniwersytetu będą podjęte do końca bieżącego roku.

Uroczystość inauguracji zakończył wykład pt. „Zastosowanie substancji pochodzenia naturalnego w prewencji i terapii chorób nowotworowych”, który wygłosił dr hab. n. farm. Wojciech Koch.

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami:

SandomierzTV – Studenci UJK rozpoczęli rok akademicki. Nowy dziekan filii przedstawił swoje plany i założenia

Naszemiasto.pl – W Sandomierzu zainaugurowano rok akademicki Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Padły zapowiedzi o nowych kierunkach [ZDJĘCIA]

Radio Leliwa – Sandomierz: Inauguracja nowego roku akademickiego.

Radio Kielce – Większa siedziba uczelni potrzebą chwili. Inauguracja roku akademickiego filii UJK

Sandomierz.pl – Uroczysta inauguracja roku akademickiego sandomierskiej uczelni