Filia w Sandomierzu UJK - Zarządzenie nr161/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia17 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie nr161/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia17 sierpnia 2020 roku

Dla nauczycieli akademickich, którzy zgodnie z organizacją roku akademickiego prowadzą zajęcia dydaktyczne w dniu 12 listopada 2020r. oraz/lub 13listopada 2020r. dniami wolnymi od pracy są kolejne dwa dni robocze lub jeden dzień roboczy, w których nie wykonują obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

 

Pełna treść zarządzeń:

Zarządzenie nr 7/2020 W sprawie wyznaczenia dni wolnych na Uczelni

Zarządzenie nr 161/2020 w sprawie wyznaczenia dni wolnych