Filia w Sandomierzu UJK - Egzaminy w sesji zimowej

Egzaminy w sesji zimowej

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Komunikacie nr 1/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, większość egzaminów w sesji zimowej odbywa się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Filii. Przypominamy o konieczności dostosowania się do obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.