Filia w Sandomierzu UJK

06-04-2021

Zaproszenie na wykład otwarty

Doktor Agnieszka Woźniak Kosek wykład otwarty na platformie teams, fotografia na tle zdjęcia ze szkiełkami do mikroskopu

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty na temat: „Zagadnienia mikrobiologiczne  jako czynniki wpływające na świadomość zdrowotną”, który wygłosi Pani dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek w dniu 15.04.2021 o godzinie 17:00-18:30, za pośrednictwem Platformy MS Office Teams.

Podczas otwartego wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z diagnostyką mikrobiologiczną,  przedstawiony zostanie sprzęt i aparatura wykorzystywana w diagnostyce laboratoryjnej, elementy epidemiologii oraz zdrowia publicznego, technika prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk podczas pandemii oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających w pracy kosmetologa.

Pomimo że wykład adresowany jest głównie do studentów kosmetologii, zapraszamy do udziału studentów wszystkich kierunków, zainteresowanych poruszaną w wykładzie tematyką.

Pani dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek jest specjalistą mikrobiologii, epidemiologii i zdrowia publicznego, Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w  Wojskowym Instytucie Medycznym, w  Centralnym Szpitalu Klinicznym MON w Warszawie.