Filia w Sandomierzu UJK

30-04-2021

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych to preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana ulgą dla młodych.Dotyczy każdego, kto łącznie spełnia poniższe warunki:
uzyskał przychody: z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego,
w momencie uzyskania tych przychodów nie ukończył 26. roku życia.

Więcej przeczytasz w Broszura MF Zerowy PIT dla młodych

Oraz na stronach internetowych:
Przekierowanie na stronę podatki.gov.pl

Przekierowanie na stronę gov.pl/finanse