Filia w Sandomierzu UJK - Wykład otwarty – zaproszenie

Wykład otwarty – zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów oraz pracowników Filii UJK w Kielcach na wykład otwarty pt. „Zapobieganie zakażeniom w gabinetach kosmetycznych, tatuażu oraz SPA”, który odbędzie się za pomocą platformy MS Teams dnia 24 czerwca 2021 roku w godzinach 17:30 19:00. Prelegentką będzie Pani mgr Magdalena Dubińska – Rejent – absolwentka biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, diagnosta laboratoryjny z kilkunastoletnim doświadczeniem w laboratorium mikrobiologicznym, konsultant ds. higieny w firmie Ecolab.

Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w powyższym wydarzeniu.

Poniżej link do spotkania:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a34bd99cb49ad4ca6bef0a9c5e657f888%40thread.tacv2/1624179856453?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22c6f9b7dc-4b46-4432-a613-0493c37d448f%22%7d