Filia w Sandomierzu UJK - Aktywność studentów administracji

Filia w Sandomierzu UJK

Aktywność studentów administracji

Miesiąc maj obfitował w szereg wydarzeń, których uczestnikami a niekiedy też współorganizatorami byli studenci Administracji Filii UJK w Sandomierzu.

Na początek należy wspomnieć Symulacji rozprawy karnej, będącej projektem przygotowanym przez Studentów Koła Naukowego Administracji z II Roku pod kierunkiem opiekuna koła – dr Renaty Kędziory oraz mgr Ireneusza Krawczyńskiego. Symulacja odbyła się w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu i dotyczyła przestępstwa stalkingu. Na wydarzenie zaproszeni zostali Uczniowie sandomierskich szkół: II LO Sandomierz, I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu i Katolickiego Liceum w Sandomierzu. Studenci wcielili się w role procesowe: sędziego, protokolanta, prokuratora, adwokata, czy oskarżonego. Uczniowie mieli możliwość czynnego uczestniczenia w sprawie – w roli świadków.

Więcej informacji:

Nauka prawa na sądowej sali. W rozprawach pokazowych uczestniczą uczniowie i studenci (tvp.pl)

Jak na prawdziwej rozprawie. Symulacja w sandomierskim sądzie – Tygodnik Nadwiślański (tyna.info.pl)

(137) Pierwsza taka rozprawa w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu. Studenci wcielili się w bohaterów procesu – YouTube

Studenci III roku uczestniczyli też dwukrotnie w roli publiczności w rozprawach odbywających się w Sądzie Rejonowym  w Sandomierzu. Studenci pod kierunkiem mgr Ewy Cieślak uczestniczyli w rozprawie karnej. Przedmiotem sprawy toczącej się w II Wydziale Karnym był czyn z art. 278 § 1 kk – tj. kradzież. Dzięki temu wydarzeniu, studenci lepiej poznali procedury obowiązujące w sprawach karnych.

Druga ze spraw, dotyczyła mobbingu w zakładzie pracy oraz problemów dotyczących naruszenia dóbr osobistych. Tym razem studenci Administracji Filii UJK w Sandomierzu w ramach zajęć mogli uczestniczyć w sprawie pracowniczej, co więcej prowadzonej przez Prezes Sądu i wykładowcę kierunku Administracja w Filii UJK w Sandomierzu Ireneusza Krawczyńskiego.

Studenci III roku uczestniczyli też jako obserwatorzy w XXV posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, które odbyło się w Urząd Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Zajęcia w terenie odbyły się pod kierunkiem mgr Magdaleny Wrońskiej. W trakcie posiedzenia studenci zapoznali się z procedurą głosowań nad zmianami w programie operacyjnym, raportami ewaluacyjnymi dotyczącymi wykorzystania środków UE na energetykę oraz informacjami dotyczącymi przyszłej perspektywy finansowej na lata 2021-2027r.

Skip to content