Filia w Sandomierzu UJK - Spotkanie z cyklu „Archipelag mądrych ludzi …” 06 czerwca

Filia w Sandomierzu UJK

Spotkanie z cyklu „Archipelag mądrych ludzi …” 06 czerwca

Pani mgr Izabela Witkowska, nauczycielka języka angielskiego prowadząca wykład

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Archipelag mądrych ludzi …” 06 czerwca (poniedziałek) 2022 roku w godz. 17.15-18.15 na platformie MsTeams:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a34bd99cb49ad4ca6bef0a9c5e657f888%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe53ccfd-09db-4ca6-a468-b1b7ce372a58&tenantId=898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344

 

Tym razem będziemy gościć Panią mgr Izabelę Witkowską, nauczycielkę języka angielskiego.

 

Pani Izabela opowie m.in. jak rozpocząć swoją przygodę z nauczaniem języka angielskiego poprzez publikowanie w czasopismach dla nauczycieli języków obcych. Podzieli się też swoją nową pasją, a mianowicie tworzeniem sensorycznych pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego z filcu w formie tzw. „quiet books”

 

Izabela Witkowska – filolog angielski z 22-letnim stażem. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki, Zarządzania Oświatą, Lidera Oświaty oraz szereg kursów i szkoleń z zakresu pedagogiki, metodyki, wychowania oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych. W swojej karierze pełniła rolę nauczyciela, wychowawczyni, opiekunki Samorządu Uczniowskiego, autorki publikacji metodycznych i  scenariuszy spektakli profilaktycznych, a w ostatnich latach, wicedyrektora szkoły. Aktualnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu na stanowisku nauczyciela języka angielskiego.

Swój dorobek dydaktyczny kształtowała poprzez udział w wielu inicjatywach takich jak publikacje artykułów metodycznych na łamach magazynu „Języki Obce w Szkole” (np. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/244/jows_Nauczanie_Nr4.pdf) , „Mój przedszkolak”, „Wszystko dla szkoły”, praca w Stowarzyszeniu „Czwórka na Szóstkę” oraz realizacja Projektu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce „Działaj lokalnie”, współtworzenie zajęć adaptacyjnych dla przedszkolaków w Akademii Malucha, realizacja programu Szkoła z klasą 2.0.  współorganizacja Pikników Rodzinnych i innych projektów na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, organizacja zajęć świetlicowych poświęconych kształceniu kompetencji kluczowych tj. „Zaczarowany Krąg, „Przełamać lody” oraz „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

Chętnie tworzy i opracowuje materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego, wśród nich znajdują się bajki, wierszyki i rymowanki wraz z szeroko pojętymi pomocami sensorycznymi. W wolnym czasie gra na keyboardzie, szyje, oraz podróżuje na motocyklu.

Skip to content