Filia w Sandomierzu UJK - Stypendium socjalne w semestrze letnim 2022/2023

Filia w Sandomierzu UJK

Stypendium socjalne w semestrze letnim 2022/2023

Studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym 2022/2023

i chcą pobierać w semestrze letnim, zobowiązani są w terminie od 1 do 26 lutego br.  do złożenia wniosku – załącznik nr 1a,  który jest jednoczesnym oświadczeniem o tym, że sytuacja materialna i skład rodziny uległ/ bądź nie uległ zmianie.

W sytuacji gdy skład rodziny i sytuacja materialna studenta nie uległy zmianie, wówczas składa wniosek bez konieczności wszystkich dokumentów potwierdzających sytuację materialną rodziny.

Natomiast jeśli sytuacja materialna i skład rodziny uległ zmianie, wówczas oprócz załącznika nr 1a  student składa również wniosek o ponowne przeliczenie dochodu wraz z niezbędnymi dokumentami.

Niezłożenie takiego wniosku skutkuje  wstrzymaniem stypendium.

 

 

Ponadto:

Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie wystawionej na sem. letni decyzji o jego przyznaniu.

Skip to content