Filia w Sandomierzu UJK - Podsumowanie I konferencji naukowo-technicznej „Mechatronika w przemyśle i edukacji”

Filia w Sandomierzu UJK

Podsumowanie I konferencji naukowo-technicznej „Mechatronika w przemyśle i edukacji”

We wtorek 25 kwietnia w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach została zorganizowana I konferencja naukowo techniczna Mechatronika w przemyśle i edukacji. Organizatorami była Filia w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zespole Szkół w Gorzycach.

Plakat konfernecji kierunku mechatronika robot na zielonym tle

 

Organizowana konferencja skierowana została do pracowników naukowych i dydaktycznych wyższych uczelni, instytutów badawczych i szkół średnich, kadry menadżerskiej i inżynierskiej przedsiębiorstw oraz młodych naukowców i studentów.

 

Zakres tematyczny konferencji był szeroki i objął:

 •  napędy i sterowanie maszyn,
 • automatyka i dynamika mechanizmów stosowanych w przemyśle,
 • automatyka napędów elektrycznych,
 • zastosowanie metod sterowania i przetwarzania sygnałów,
 • podzespoły urządzeń mechatronicznych
 • technologie addytywne,
 • materiały inteligentne.

 

Wykład otarcia Mechatronika w przemyśle w imieniu prezesa NSG Group Ryszarda Jania wygłosił Pan mgr inż. Adam Błachowicz.

Prezes nsg group w sandomierzu podczas prelekcji

Kolejne wystąpią Wystąpienia zostały podzielone na trzy sesje:

 • sesja I – Mechatroniczne aspekty hydrauliki:
  • Ciecze robocze mechatronicznych elementów hydraulicznych

dr inż. Artur Olszak, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławacch

 • Nowe metody sterowania elementów hydrokinetycznych

dr inż. Wojciech Iwanicki, Samodzielny Zakład Mechatroniki UJK w Kielcach

 • Materiały inteligentne w mechatronice
 • dr Karol Osowski, Wydział Mechaniczny UTH w Radomiu
 • sesja II – Rapid Prototyping i techniki addytywne:
  • Technologie addytywne w przemyślemgr inż. Mateusz Musiałek, Politechnika Świętokrzyska
  • Inżynieria odwrotna w dydaktyce dr inż. Jarosław Kotliński, Wydział Mechaniczny UTH w Radomiu
  • Mechatroniczno techniczne aspekty medycyny inż. Anna Paluch, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej
 • sesja III – Automatyzacja produkcji:
  • Automatyzacja procesu odlewania tłoków silnikowych na przykładzie Federal-Mogul Tenneco Gorzyce

mgr inż. Mateusz Czerepak, Politechnika Śląska i Federal-Mogul Tenneco

mgr inż. Paweł Żurawski, Politechnika Rzeszowska i Federal-Mogul Tenneco

 • Przekaźnik programowalny logicznie Finder serii 8A – czy proste rozwiązanie może być skuteczne

Krzysztof Smyrski, Finder Polska

 • Pneumatyka jako kluczowy element automatyzacji współczesnych procesów technologicznych

mgr inż. Kamil Książek, CPP Prema Kielce

Podsumowaniem konferencji była dyskusja panelowa na temat kierunków rozwoju mechatroniki, potrzeb przemysłu, potrzeb edukacji oraz sposobów kształcenia i egzaminowania uczniów i studentów kierunków mechatronicznych. Wzięli w niej udział przedstawiciele przemysłu jak również nauki w osobach:

Prowadzacy panel dyskusyjny na konferencji mechatroniki w biznesie

 

 • Mariusz Wiatr, kierownik zakładu Alumetal w Gorzycach;
 • Mikołaj Macko, zastępca kierownika działu jakości Superior Industries w Stalowej Woli;
 • Dr inż. Artur Olszak, pracownik Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach;
 • dr hab. inż. Zbigniew Kęsy, pracownik Fili w Sandomierzu UJK w Kielcach;

 

Konferencja odbywał się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Stanisława Głuszka.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do firm i instytucji które wzięły udział w organizowanym wydarzeniu:

 

Wschodni Sojusz Motoryzacyjny

Agencja rozwoju Przemysłu S.A Oddział w Tarnobrzegu

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

firma Alumetal w Gorzycach

firma Superior Industries w Stalowej Woli

firma Finder Polska

firma Wago Polska

firma CPP Prema Kielce

firma Federal-Mogul w Gorzycach Grupa Tenneco

firma Promark Light

firma Igus Polska

centrum szkoleniowe EMT-Systems

 

Gorące podziękowania dla patronów medialnych Radio Leliwa i iTV Wisła.

 

>>Materiały Konferencyjne w przygotowaniu <<

 

 

Komitet Naukowy oraz Komitet Organizacyjny

Skip to content