Filia w Sandomierzu UJK - 100 rocznica urodzin profesor Haliny Szwarc, założycielki pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce

Filia w Sandomierzu UJK

100 rocznica urodzin profesor Haliny Szwarc, założycielki pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polsce

magister ewa cieslak na tle ekranu projekcyjnego podczas wykladu

Słuchacze Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczcili pamięć profesor Haliny Szwarc z okazji 100 rocznicy urodzin. Spotkali się 4.05.2023r. pod drzewem lipy przy tablicy pamiątkowej osadzonej na kamieniu u jej podnóża. To wyjątkowe miejsce poświęcone pamięci Haliny Szwarc, znajduje się przy ulicy Podwale.

Seniorzy SUTW uporządkowali teren wokół drzewa, oczyścili tablicę oraz posadzili kwiaty. Kolejnym punktem oddającym cześć tej wyjątkowej osobie był wykład  11.05.2023r. pt. 100.rocznica urodzin profesor Haliny Szwarc(1923 – 2023), założycielki pierwszego UTW w Polsce, który poprowadziła mgr Ewa Cieślak – opiekun naukowy SUTW. Podczas prelekcji przekazano garść informacji o życiu i działalności patriotycznej oraz zawodowej profesor. Studenci seniorzy dowiedzieli się  o jej pracy w antyhitlerowskim wywiadzie ZWZ – AK, której podjęła się już w roku 1939, w wieku zaledwie 16 lat. Została damą Orderu Virtuti Militari oraz Brązowego i Srebrnego Krzyża Zasługi z Mieczami od londyńskiego rządu. Najstarsi studenci Sandomierza wysłuchali również o życiu profesor w okresie powojennym – skoncentrowano się na rozwoju jej kariery naukowej i zawodowej, nie pomijając wątków osobistych. Jako uznany gerontolog, stała się niekwestionowanym autorytetem, autorem wielu prac naukowych dotyczących procesów starzenia się ludzi.

W 1975 roku profesor Halina Szwarc powołuje do życia  pierwszy w Polsce UTW, wkładając wiele trudu i wysiłku w to przedsięwzięcie. Powołując UTW jego założycielka postawiła ambitne zadania a mianowicie: poprawa jakości życia poprzez włączenie osób starszych do systemu ustawicznego kształcenia, aktywność intelektualną, psychiczną i fizyczną. Idea, którą podążała profesor sprawiła, że nastąpił dynamiczny rozwój ruchu UTW w Polsce w skali niespotykanej w żadnym innym kraju. Sandomierski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz setki innych (obecnie ponad 500), są pokłosiem żmudnej i ciężkiej pracy profesor, której zależało na poprawie jakości życia osób starszych, stworzeniu warunków dobrego starzenia się przez systematyczne pogłębianie wiedzy. To wynik umiejętności przewidywania przez prekursorkę UTW odległych w czasie następstw dobrze zaplanowanych działań.

Na koniec wykładu przywołano słynne motto profesor Haliny Szwarc, które zawsze kierowała do seniorów:,, by dodawać życia do lat a nie tylko lat do życia’’.

Skip to content