Filia w Sandomierzu UJK - Filologia angielska z wizytą w 2 LO w Sandomierzu

Filia w Sandomierzu UJK

Filologia angielska z wizytą w 2 LO w Sandomierzu

6 czerwca (wtorek) wykładowca kierunku filologia angielska Witold Lech gościł w II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu z wykładem na temat obchodów Dnia Niepodległości w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wykład odbył się w ramach programu Erasmus+, a udział w nim wzięli uczniowie klasy drugiej sandomierskiego liceum oraz uczniowie wraz z nauczycielami z dwujęzycznego liceum w Koszycach na Słowacji.

W czasie wykładu staraliśmy się odpowiedzieć na dwa pytania: dlaczego oraz w jaki sposób Amerykanie obchodzą Dzień Niepodległości. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością w czasie zajęć, co było wynikiem ich szerokiej wiedzy oraz wysokiego poziomu znajomości języka angielskiego.

Jako uczelnia zlokalizowana w Sandomierzu przykładamy dużą wagę do współpracy z instytucjami edukacyjnymi z naszego regionu i zawsze pozytywnie odpowiadamy na prośby o wykład, prezentację, warsztaty czy inne formy prowadzenia zajęć. Jednocześnie dbamy, aby zajęcia były prowadzone na odpowiednio wysokim poziomie, dostosowanym do umiejętności językowych słuchaczy.

Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Łączkowskiej – nauczycielowi języka angielskiego oraz koordynator projektu za zaproszenie oraz za aktywny udział zarówno uczniów jak i polskich oraz słowackich nauczycieli w spotkaniu.

Witold Lech podczas wykładu otwartego dla 2 liceum w sandomierzu

Skip to content