Filia w Sandomierzu UJK

BIO


DZIEKAN

Imię i nazwisko: dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk
Adres email: mmakowska@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: Kierunek kosmetologia: fizjologia i patofizjologia, biologia i genetyka, wykład monograficzny, laboratorium dyplomowe; Kierunek filologia: wstęp do filmoznawstwa, praktyczna nauka języka angielskiego; Przedmioty ogólnouczelniane (przedmiot wsparcia dla studentów wszystkich kierunków), psychobiologiczne podstawy mowy ciała i zasady zdrowego stylu życia
Zainteresowania:wszechstronne (holistyczne) spojrzenia na człowieka jako elementu natury i fenomenu biologii; biologia i nowa biologia, coaching i mentoring, neurobiologia (działanie umysłu na poziomie świadomym i nieświadomym), neurolingwistyka, psychobiologia, biologika, psychodietetyka, zdrowy styl życia, zarządzanie zasobami ludzkimi, język angielski i kultura anglosaska, filozofie i religie świata, fizyka kwantowa, biologia uzależnień i nawyków, biopsychologia rozwoju człowieka i procesu nauczania, biopsychologiczne uwarunkowania zdrowia i choroby, obraz człowieka w literaturze i filmie, wpływ muzyki na organizm człowieka.
Pasje: Autorskie wykłady otwarte na WZ dotyczące biomechaniki organizmu oraz wiedzy o ludzkim mózgu i umyśle;
Wykłady popularno-naukowe dla osób od lat 3 do 90+ z przesłaniem, by myślenie i ciągłe poszerzanie wiedzy stało się naturalne jak oddychanie.
Praca nad popularyzacją idei uniwersyteckiego Sandomierza
Tłumaczenia z języka angielskiego: tłumacz książek i artykułów oraz tłumacz – wolontariusz Międzynarodowej Organizacji TED IdeasWorthSpreading – https://www.ted.com/profiles/1683222 i https://www.ted.com/profiles/1683222/translator


PRODZIEKAN ds ogólnych i organizacyjnych

Imię i nazwisko: dr inż. Ireneusz Musiałek
Adres email: imusialek@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, wprowadzenie do mechatroniki, inżynieria wytwarzania, elektronika, nauka o materiałach, sterowanie napędów elektrycznych, technika automatyki, materiały o zmiennych właściwościach, mechanizmy maszyn i robotów, elektrotechnika.
Zainteresowania: Nowoczesne metody prototypowania wykorzystujące drukowanie 3D, nowości światowe dotyczące dziedziny techniki, zaawansowana elektronika pojazdowa, modyfikacja map silników spalinowych doładowanych, w wolnym czasie: kino, teatr, dobra muzyka


PRODZIEKAN ds kształcenia i spraw studenckich

Imię i nazwisko: dr Anna Gilarek
Adres email: agilarek@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: historia literatury amerykańskiej, historia literatury angielskiej, historia USA, historia Wielkiej Brytanii, przekład literacki, wstęp do literaturoznawstwa, tłumaczenia konsekutywne
Zainteresowania: fotografia (głównie przyrodnicza i krajobrazowa), literatura, historia, muzyka, turystyka górska, sport (jazda rowerem, pływanie). Zainteresowania naukowe: proza spekulatywna, science fiction, fantastyka socjologiczna, utopia i dystopia, gender studies


Zastępca Dyrektora ds. Filologi Angielskiej

Imię i nazwisko: dr Anna Bąk-Średnicka
Adres email: abak@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: Teoria akwizycji języka i komunikacji, Dydaktyka języków obcych, Metodyka nauczania języka angielskiego, Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych, Nauczanie języków obcych uczniów z zaburzeniami i dysfunkcjami, PNJA
Zainteresowania: (nie)zwykłe relacje w świecie ludzi, zwierząt i roślin.


Zastępca Dyrektora ds. Kosmetologii

Imię i nazwisko: dr n.farm.Paweł Helon , MBA
Adres email: phelon@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: Histologia , Mikrobiologia , Higiena , Farmakoekonomika, Farmakologia, Biofizyka , Pierwsza Pomoc
Zainteresowania: sport ( pływanie , kajaki, rowery ) , muzyka ( smooth jazz), motoryzacja ( wszystko co ma pod maska od V6 w górę )


Kierownik Zakładu Mechatroniki
Imię i nazwisko: dr inż Wojciech Iwanicki
Adres email:
wojciech.iwanicki@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot:
Wprowadzenie do mechatroniki, Inżynieria wytwarzania, Elektrotechnika, Sieci komputerowe
Zainteresowania:
Działalność naukowa koncentruje się na badaniach nad hydrokinetycznymi układami napędowymi. Dodatkowo zajmuje się komputerowym wspomaganiem projektowania i wytwarzania. Hobbistycznie zajmuje się projektowaniem i konstruowaniem z wykorzystaniem techniki druku 3D.Imię i nazwisko: dr Łukasz Furtak
Adres email: furtakl@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: Fonetyka, Tłumaczenia ustne, Tłumaczenia pisemne, Seminarium licencjackie
Zainteresowania: Fonetyka języka angielskiego, fonetyka kontrastywna polsko-angielska oraz fonetyka eksperymentalna, Business English, tłumaczenie w biznesie, angielski ekonomiczny, kultura USA

Imię i nazwisko: Katarzyna Duda
Adres email: kduda@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, teoria wychowania, diagnostyka pedagogiczna z elementami terapii pedagogicznej, specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, podstawy dydaktyki, praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela/wychowawcy, trening interpersonalny, komunikacja interpersonalna w procesie dydaktycznym, kształcenie specjalne – podstawy prawne organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami, kompetencje nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Instytutowy Opiekun Praktyk.
Zainteresowania: psychologia społeczna, terapia pedagogiczna, komunikacja interpersonalna, marketing. Na co dzień: propagowanie zdrowego, zielonego stylu życia. W wolnej chwili: dobra książka, kino, podróże.

Imię i nazwisko: dr hab. Anna Malicka-Kleparska, prof. UJK
Adres email: amalicka@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: Gramatyka kontrastywna języka angielskiego i polskiego, historia języka angielskiego, tłumaczenia tekstów naukowych, korporacyjne, słownictwo finansów i bankowości, leksyka języka angielskiego, proseminarium.
Zainteresowania: : morfo-składnia języka angielskiego, polskiego i starocerkiewnosłowiańskiego, współczesna literatura brytyjska

Imię i nazwisko: Ewa Korczyńska-Madej
Adres email: ewa.korczynska-madej@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: Tłumaczenia audiowizualne, Tłumaczenia ustne, avista, PNJA
Zainteresowania: kulturoznawstwo, muzyka , gra na instrumencie (perkusja), tłumaczenia specjalistyczne (biznesowe, medyczne), socjolingwistyka (gender studies)

Imię i nazwisko: dr Anna Gilarek
Adres email: agilarek@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: historia literatury amerykańskiej, historia literatury angielskiej, historia USA, historia Wielkiej Brytanii, przekład literacki, wstęp do literaturoznawstwa, tłumaczenia konsekutywne
Zainteresowania: fotografia (głównie przyrodnicza i krajobrazowa), literatura, historia, muzyka, turystyka górska, sport (jazda rowerem, pływanie). Zainteresowania naukowe: proza spekulatywna, science fiction, fantastyka socjologiczna, utopia i dystopia, gender studies


Imię i nazwisko: mgr Karolina Sałagan-Kwiatkowska
Adres email: karolina.salagan-kwiatkowska@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: Kosmetologia pielęgnacyjna, Kosmetologia upiększająca, Receptura Kosmetyczna, Medycyna przeciwstarzeniowa, Formy kosmetyczne.
Zainteresowania: Kosmetologia, Podologia, Sport i Fitness, Dietetyka. W wolnej chwili: kino, teatr, dobra książka, wycieczki i podróże.

Imię i nazwisko: mgr JOANNA ZAJĄC
Adres email: joanna.zajac@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: Kosmetologia pielęgnacyjna, Kosmetologia upiększająca, Medyczny makijaż korygujący. Instytutowy opiekun praktyk.
Zainteresowania: prasa branżowa dotyczącą zdrowia, urody i stylizacji paznokci, śledzenie na bieżąco nowości kosmetycznych i zdobień paznokci,w wolnej chwili,rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe, taniec towarzyski, wycieczki.

Imię i nazwisko: dr n. farm. Wojciech Koch, specjalista bromatolog
Adres email: wojciech.koch@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: Biochemia, Fizjologia i patofizjologia, Towaroznawstwo kosmetyków, Kosmeceutyki, Biofizyka
Zainteresowania: sport ( piłka nożna ) , podróże, historia (zwłaszcza II Wojny Światowej)


Imię i nazwisko: Prof. dr hab. inż. Andrzej Kęsy
Adres email: andrzej.kesy@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: projekt zespolony, projekt indywidualny, seminarium dyplomowe.
Zainteresowania: konstrukcja innowacyjnych urządzeń z uwzględnieniem innowacyjnych technologii wykonania, przede wszystkim druku 3D.

Imię i nazwisko: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kosma
Adres email: zbigniew.kosma@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: Mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, podstawy informatyki, symulacje komputerowe w mechatronice.
Zainteresowania: wycieczki rowerowe, brydż, szachy.

Imię i nazwisko: dr Artur Olszak
Adres email: artur.olszak@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: Grafika Inżynierska, Inżynieria wytwarzania, Konstrukcja maszyn, Metrologia Techniczna i Systemy Pomiarowe, Eksploatacja Maszyn, Obrabiarki Sterowane Numerycznie, Materiały o Zmiennych Właściwościach.
Zainteresowania: Podróże, przejażdżki rowerowe, spacery po lesie.

Imię i nazwisko: dr inż. Wojciech Iwanicki
Adres email: wojciech.iwanicki@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: Wprowadzenie do mechatroniki, Inżynieria wytwarzania, Elektrotechnika, Sieci komputerowe
Zainteresowania: Działalność naukowa koncentruje się na badaniach nad hydrokinetycznymi układami napędowymi. Dodatkowo zajmuje się komputerowym wspomaganiem projektowania i wytwarzania. Hobbistycznie zajmuje się projektowaniem i konstruowaniem z wykorzystaniem techniki druku 3D.


Imię i nazwisko: dr inż. Robert Podsiadły
Adres email: robert.podsiadly@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: Symulacje komputerowe w mechatronice, Robotyka, Reologia płynów przemysłowych, Modelowanie matematyczne w mechatronice, Maszyny przepływowe, Mechanizmy maszyn i robotów, Aktuatoryka hydrotoniczna, Podstawy programowania komputerów.
Zainteresowania: Robotyka

Imię i nazwisko: dr inż. Zbigniew Nagórny
Adres email: znagorny@ujk.edu.pl
Wykładany przedmiot: Elektrotechnika, Elektronika, Wprowadzenie do mechatroniki, Transmisja danych cyfrowych, Sterowniki programowalne, Bezpieczeństwo przetwarzania danych cyfrowych, Technologia informacyjna
Zainteresowania: historia oraz zabytki architektury i sztuki

 

 

 

 


Główny specjalista
Imię i nazwisko: mgr Robert Pytka
Adres email: robert.pytka@ujk.edu.pl
Moje zadania: Zakres obowiązków i uprawnień Głównego specjalisty ds. Wydziału Zamiejscowego m.in. zabezpieczenie warunków technicznych do sprawnego funkcjonowania Wydziału Zamiejscowego,
Zakres obowiązków i uprawnień Pełnomocnika Rektora ds. Wydziału Zamiejscowego m.in. reprezentowanie Uczelni i występowanie na zewnątrz w zakresie udzielonych kompetencji, budowa wizerunku Uczelni zgodnie z Misją i Strategią Rozwoju Uczelni, w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym oraz promocja jej absolwentów wśród pracodawców, rozwijanie współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, pozyskiwanie środków finansowych na współpracę Uczelni z przedsiębiorcami i regionem oraz prowadzenie spraw związanych ze sponsoringiem i darowiznami, udział w planowaniu i realizacji kampanii promocyjnych na szczeblu wydziałowym i ogólnouczelnianym, w tym inicjowanie i organizowanie imprez promujących Uczelnię w różnych środowiskach. Ponadto od roku akademickiego 2018/2019 prowadzę również zajęcia z przedmiotu – Trening interpersonalny.
Zainteresowania: muzyka, literatura, sport i dziennikarstwo sportowe, wakacyjne podróże

KIEROWNIK DZIEKANATU
Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sobczyk
Adres email: asobczyk@ujk.edu.pl
Moje zadania: Koordynowanie pracy Dziekanatu Wydziału w tym  przygotowania dokumentacji związanej z realizacją procesu dydaktycznego oraz sekretarska obsługa posiedzeń rady wydziału


SEKRETARIAT DZIEKANA
Imię i nazwisko: mgr Aneta Chodowska
Adres email: aneta.chodowska@ujk.edu.pl
Moje zadania: obsługa sekretariatu Dziekana, studia podyplomowe, promocja i reklama Wydziału
Zainteresowania: wszystkie czynności życiowe, sportowe oraz zagadnienia, w których jest mi dobrze i odnajduję siebie

DZIEKANAT
Imię i nazwisko: mgr Danuta Śledź
Adres email: danuta.sledz@ujk.edu.pl
Moje zadania: rekrutacja,  prowadzenie spraw studenckich na wydziale, w tym dokumentacji przebiegu studiów,   kontrola wysokości i terminowości opłat wnoszonych przez studentów, obsługa systemu UXP,
Zainteresowania: czytanie, słuchanie muzyki (jazz),jazda na rowerze,

GŁÓWNY SPECJALISTA
Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Warzycka-Łysiak
Adres email: agnieszka.warzycka@ujk.edu.pl
Moje zadania: nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych, współtworzenie i bieżąca kontrola nad realizacją budżetu wydziału.

INFORMATYK
Imię i nazwisko: inż. Kamil Chałupczak
Adres email: kamil.chalupczak@ujk.edu.pl
Moje zadania: Utrzymanie płynności działania systemów teleinformatycznych, helpdesk, obsługa stron internetowych oraz fanpage, serwisowanie sprzętu komputerowego oraz wiele innych zadań 🙂
Zainteresowania: Szeroko pojęta informatyka, zainteresowanie połączone z wykonywanym zawodem. W wolnej chwili uciekam na łono przyrody, wycieczki połączone z wypadami wędkarskimi to jest to co pomaga mi się zresetować.

DZIEKANAT
Imię i nazwisko: mgr Bożena Karasińska
Adres email: bozena.karasinska@ujk.edu.pl
Moje zadania: rekrutacja,  prowadzenie spraw studenckich na wydziale, w tym dokumentacji przebiegu studiów,   kontrola wysokości i terminowości opłat wnoszonych przez studentów, przyjmowanie wniosków o pomoc materialną dla studentów,  obsługa systemu UXP,
Zainteresowania:  obserwowanie przyrody, czytanie, słuchanie muzyki

STARSZY SPECJALISTA
Imię i nazwisko: mgr Aneta Dębowska
Adres email: adebowska@ujk.edu.pl
Moje zadania: prowadzenie spraw kadrowo-płacowych na wydziale, w tym: kompletowanie oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentacji kadrowo-płacowej oraz dokumentacji związanej z realizacją umów cywilno-prawnych z zakresu dydaktyki, przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników administracyjnych Wydziału.
Zainteresowania: Fotografia, dobra książka oraz taniec towarzyski.

DZIEKANAT
Imię i nazwisko: mgr Aleksandra Malarz
Adres email: amalarz@ujk.edu.pl
Moje zadania: administracyjna obsługa Instytutów w obszarze jakości kształcenia i procesu dydaktycznego, prowadzenie dokumentacji dotyczącej programów i planów studiów, koordynacja działań związanych z tworzeniem wniosków do uruchomienia nowych kierunków studiów, obsługa systemu Wirtualnej Uczelni w zakresie toku studiów
Zainteresowania: jestem poetką i pisarką, w2019 roku ukazała się moja pierwsza książka „didasqualia”, przygotowane do druku są kolejne książki, w tym tomik wierszy.  Jestem współautorką strony booknieci.pl, fanpage „nie mówimy tego, co czujemy, nie czujemy tego, co mówimy”. Czytam mnóstwo książek (z najróżniejszych gatunków literackich i dziedzin naukowych: od psychologii, medycyny naturalnej po mechanikę kwantową). Interesuję się fotografią, muzyką (mocne brzmienia). Inspirują mnie podróże oraz rozmowy z ludźmi. Relaksuję się w kuchni, przygotowując potrawy wegańskie. Jestem członkiem jury w konkursach recytatorskich dla dzieci i młodzieży. Uwielbiam brać udział i tworzyć wydarzenia artystyczne

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.