Filia w Sandomierzu UJK

Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia

Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca : dr Anna Gilarek
W sprawach dotyczących jakości kształcenia, przyjmuje interesariuszy w godzinach (środa 8.10-9.40)

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Status członka
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK)

Koordynator WZJK:  dr Robert Podsiadły

1. dr dr Anna Gilarek przedstawiciel n-li akademickich
2. dr Anna Bąk-Średnicka (ZA) przedstawiciel n-li akademickich
3. dr Robert Podsiadły  (ZB) przedstawiciel n-li akademickich
4. dr n. farm. Paweł Helon (ZC) przedstawiciel n-li akademickich
5. dr Małgorzata Górecka- Smolińska przedstawiciel n-li akademickich
6. Joanna Witkowska przedstawiciel studentów
7. Bartosz Pyszniak przedstawiciel studentów
8. Michał Smykla przedstawiciel studentów
9. mgr Janusz Stasiak Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK)

Koordynator WZOJK:  dr Wojciech Koch

1. dr Łukasz Furtak  (ZA) przedstawiciel n-li akademickich
2. dr Zbigniew Nagórny (ZB) przedstawiciel n-li akademickich
3. dr Wojciech Koch  (ZC) przedstawiciel n-li akademickich
4. mgr Marzena Miękina przedstawiciel n-li akademickich
5. Konrad Kozłowski przedstawiciel studentów
6. dr Janusz Suszyna przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych