Filia w Sandomierzu UJK

15-11-2019

I Konkurs o tytuł Supertechnika Regionu

Plakat reklamowy I konkursu o tytuł Supertechnika Regionu

Szanowni Państwo

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Konkursie o tytuł Supertechnika Regionu.

 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich technicznych i ogólnokształcących. Jego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych. Organizatorem jest Filia w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Honorowy patronat sprawuje JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a konsultację merytoryczną zapewniają Finder Polska Sp. z o.o., Igus® Polska, Schollglas Polska Sp. z o.o., Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o. Agencja Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu oraz nauczyciele akademiccy Fili w Sandomierzu.

 

Przebieg konkursu – konkurs jest przeprowadzony w dwóch etapach:

 

Etap I – szkolny

 

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora danej szkoły. Polegać będzie na rozwiązaniu testu przygotowanego przez organizatorów. Kryteria oceny przekażą organizatorzy. Do etapu II przejdą uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.

 

Etap II – międzywojewódzki:

 

Eliminacje konkursowe na II etapie przeprowadzi Komitet Organizacyjny Konkursu powoływany przez Dziekana Filii w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prace pisemne sprawdzone zostaną przez członków Komitetu Organizacyjnego Konkursu oraz przedstawiciele nauczycieli – opiekunów reprezentacji szkół biorących udział w konkursie.

 

Terminarz konkursu

 

I etap, szkolny:

  • zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w konkursie – do 30.11.2019 r.
  • przeprowadzany w szkołach – 05.12.2019 r. (sugerowany termin).

Pytania zostaną przesłane drogą elektroniczną.

 

II etap, wojewódzki

  • zgłoszenia do 20 grudnia 2019 r.,
  • część i jednocześnie ogłoszenie wyników 07 stycznia 2020 r. w Muzeum Okręgowym na Zamku Królewskim w Sandomierzu.

 

Dodatkowe informacje, regulamin, karta zgłoszenia, zakres tematyczny i proponowana bibliografia są dostępne na naszej stronie internetowej:            sandomierz.ujk.edu.pl

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać pocztą, e-mailem:

 

sandomierz@ujk.edu.pl

 

lub pozostawić w sekretariacie:

Filia w Sandomierzu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz

 

 

 

Załączniki:

REGULAMIN KONKURSU MECHATRONICZNEGO 2019

zgłoszenie1

zgłoszenie2

oświadczenie uczestnika

oświadczenie opiekuna

 

Zaproszenie