Filia w Sandomierzu UJK - KONKURS KRASOMÓWCZY – TO JA MAM RACJĘ!

Filia w Sandomierzu UJK

KONKURS KRASOMÓWCZY – TO JA MAM RACJĘ!

 

Wciel się w rolę burmistrza/dyrektora szkoły/rodzica lub radnego miejskiego i wygłoś mowę ZA lub PRZECIW

Konkurs będzie przebiegał jednoetapowo. Uczniowie biorący udział wygłoszą mowę „za” lub „przeciw” likwidacji szkoły miejskiej wybierając jeden ze scenariuszy podany w Kazusie Konkursu. Wypowiedź powinna trwać nie dłużej niż 7 minut i zawierać w sobie argumenty popierające wybraną opcję.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego.

Czas i miejsce:

27.04.2023 r. , godz. 11.00

Filia w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz, sala nr 7.

Przewidziane nagrody:

– nagrody rzeczowe,
– „sąd bez tajemnic” – dzień z prezesem sądu w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu w uzgodnionym terminie,
– zajęcia warsztatowe z młodzieżą teatru amatorskiego w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

 

HONOROWY PATRONAT:

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

M. Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pan Marcin Marzec

Burmistrz Miasta Sandomierza

Pan Ireneusz Krawczyński

Prezes Sądu Rejonowego w Sandomierzu

 

Wydarzenie jest organizowane przez Kierunek Administracja w Filii w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Konkurs odbędzie się 27.04.2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Filii w Sandomierzu. ul. Schinzla 13a, sala nr 7.

Powyższe przedsięwzięcie jest przygotowane przez studentów i wykładowców kierunku Administracja. Uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwoli młodzieży doskonalić nawyk logicznego formułowania myśli, rozbudzi zainteresowanie sprawami społecznymi i problemami „małej ojczyzny” oraz zachęci do zainteresowania się naukami prawnymi.  Komisja konkursowa oceniać będzie dobór argumentów, jasność wypowiedzi oraz umiejętność poprawnego wnioskowania. Dla wszystkich uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Proszę o e-mailowe potwierdzenie udziału w wydarzeniu oraz podanie liczby uczniów, którzy będą w nim uczestniczyć na adres e-mail: magdalena.wronska@ujk.edu.pl.

W załączeniu przesyłam kazus oraz Regulamin Konkursu. Zachęcamy młodzież do podjęcia studiów na naszej uczelni na kierunku Administracja.

Kazus

Regulamin

Plakat z napisem konkurs krasomówczy to ja mam racje. konkurs kierowany do uczniow szkol ponadpodstawowych clipart przemawiajacej kobiety

Skip to content