Filia w Sandomierzu UJK - Opiekun roku

Opiekun roku

Opiekunowie:

1 r. Mechatronika – dr inż. Ireneusz Musiałek (imusialek@ujk.edu.pl)

2 r. Mechatronika – dr inż. Wojciech Iwanicki (wiwanicki@ujk.edu.pl)

3 r. Mechatronika – dr inż. Zbigniew Nagórny (znagorny@ujk.edu.pl)

4 r. Mechatronika – dr Robert Podsiadły (rpodsiadly@ujk.edu.pl)