Filia w Sandomierzu UJK - Struktura Filii

Struktura Filii

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Z-ca Dyrektora ds. Kosmetologii: dr Paweł Helon

SAMODZIELNY ZAKŁAD MECHATRONIKI

Kierownik Zakładu: dr inż. Wojciech Iwanicki

INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA

Z-ca Dyrektora ds. Filologii Angielskiej : dr Anna Bąk-Średnicka

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH

Z-ca Dyrektora ds. Administracji: dr Renata Kędziora