Filia w Sandomierzu UJK

Praktyki

Instytutowy Opiekun Praktyk

dr inż. Wojciech Iwanicki

wojciech.iwanicki@ujk.edu.pl

 

 

Wydziałowy Regulamin Praktyk dla studentów Instytutu Technicznego kierunku Mechatronika.

 

Zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu stosuje się załączniki:

 • Załącznik nr 2 – wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych w zakładach pracy,
 • Załącznik nr 9 – wzór wniosku o przyjęcie na praktykę studencką,
 • Załącznik nr 13 – wzór karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej,
 • Załącznik nr 14 – wzór zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej,
 • Załącznik nr 15 – wzór zaświadczenia o zatrudnieniu.

 

oraz wzory stworzone indywidualnie dla kierunku mechatronika:

 • Mech_Zał.1 – program praktyk dla kierunku Mechatronika,
 • Mech_Zał.2 – instrukcja dotycząca praktyki na kierunku Mechatronika,
 • Mech_Zał.3 – schemat postępowania – graficzna instrukcja dla studentów kierunku Mechatronika,
 • Mech_Zał.4 – wzór deklaracji przyjęcia studenta na praktykę zawodową przez zakład pracy,
 • Mech_Zał.5 – wzór skierowania na praktykę zawodową,
 • Mech_Zał.6 – wzór podania o zwolnienie z praktyki zawodowej,
 • Mech_Zał.7 – wzór dzienniczka praktyk,
 • Mech_Zał.8 – arkusz hospitacji,
 • Mech_Zał.9 – ankieta dla opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy,
 • Mech _Zał.10 – ankieta dla praktykanta po odbyciu praktyki.

 

Sprawy nie ujęte w Regulaminie Wydziałowym obowiązującym w Instytucie Technicznym regulowane są przez Regulamin Ogólnouczelniany oraz Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dostępne na stronie:

 

https://praktyki.ujk.edu.pl/przepisy/

 

Spis firm w których studenci odbywali praktyki w latach poprzednich:

Lista przedsiębiorstw

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.