Filia w Sandomierzu UJK - Praktyki

Praktyki

Instytutowy Opiekun Praktyk

dr inż. Wojciech Iwanicki

wojciech.iwanicki@ujk.edu.pl

 

 

Regulamin praktyki zawodowej dla studentów Samodzielnego Zakładu Mechatroniki:

Cykl kształcenia 2018/2022      

Cykl kształcenia 2019/2023 i kolejne

Student chcący podjąć obowiązkową praktykę zawodową postępuje zgodnie z procedurą przedstawioną jako schemat postępowania Mech_Zał.3

Zgodnie z procedurą zawodowej praktyki studenckiej oraz § 6 w/w regulaminu praktyki zawodowej dla studentów Samodzielnego Zakładu Mechatroniki stosuje się załączniki:

oraz wzory stworzone indywidualnie dla kierunku mechatronika:

 

Sprawy nie ujęte w Regulaminie obowiązującym w Samodzielnym Zakładzie Mechatroniki regulowane są przez Regulamin Ogólnouczelniany oraz Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dostępne na stronie:

 

 

https://praktyki.ujk.edu.pl/przepisy/

 

Spis firm w których studenci odbywali praktyki w latach poprzednich:

Lista przedsiębiorstw