Filia w Sandomierzu UJK

Praktyki

Instytutowy Opiekun Praktyk

dr inż. Wojciech Iwanicki

wojciech.iwanicki@ujk.edu.pl

 

 

Regulamin Praktyk dla studentów Instytutu Technicznego kierunku Mechatronika.

 

Zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu stosuje się załączniki:

 

oraz wzory stworzone indywidualnie dla kierunku mechatronika:

  • Mech_Zał.1 – program praktyk dla kierunku Mechatronika,
  • Mech_Zał.2 – instrukcja dotycząca praktyki na kierunku Mechatronika,
  • Mech_Zał.3 – schemat postępowania – graficzna instrukcja dla studentów kierunku Mechatronika,
  • Mech_Zał.4 – wzór deklaracji przyjęcia studenta na praktykę zawodową przez zakład pracy,
  • Mech_Zał.5 – wzór skierowania na praktykę zawodową,
  • Mech_Zał.6 – wzór podania o zwolnienie z praktyki zawodowej,
  • Mech_Zał.7 – wzór dzienniczka praktyk,
  • Mech_Zał.8 – arkusz hospitacji,
  • Mech_Zał.9 – ankieta dla opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy,
  • Mech_Zał.10 – ankieta dla praktykanta po odbyciu praktyki.

 

Sprawy nie ujęte w Regulaminie obowiązującym w Instytucie Technicznym regulowane są przez Regulamin Ogólnouczelniany oraz Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dostępne na stronie:

 

https://praktyki.ujk.edu.pl/przepisy/

 

Spis firm w których studenci odbywali praktyki w latach poprzednich:

Lista przedsiębiorstw