Filia w Sandomierzu UJK - Plan zajęć

Plan zajęć

Plan zajęć I rok Mechatronika sem. letni 2020/2021 (aktualizacja 15.03.2021)

Plan zajęć II rok Mechatronika sem. letni 2020/2021 (aktualizacja 15.03.2021)

Plan zajęć III rok Mechatronika sem. letni 2020/2021 (aktualizacja 15.03.2021)

 

Wykaz zajęć semestr letni – zajęcia zdalne/stacjonarne 2020/21

 

 

KONSULTACJE Mechatronika sem. letni 2020/21

Egzaminy w Letniej sesji 2020/21 Mechatronika


Opiekunowie:

1 r. Mechatronika – dr inż. Ireneusz Musiałek (imusialek@ujk.edu.pl)

2 r. Mechatronika – dr inż. Wojciech Iwanicki (wiwanicki@ujk.edu.pl)

3 r. Mechatronika – dr inż. Zbigniew Nagórny (znagorny@ujk.edu.pl)

4 r. Mechatronika – dr Robert Podsiadły (rpodsiadly@ujk.edu.pl)