Filia w Sandomierzu UJK

27-11-2018

Owocna współpraca trwa

Kolejną już studyjną wizytę w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach obyli studenci kierunku Mechatronika z Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu.

Mieli możliwość zapoznania się z nowym wyposażeniem Centrum Kształcenia praktycznego, które funkcjonuje przy tej palcówce. O nowym sprzęcie i nowych możliwościach dokształcania mówili zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach Jarosław Augustynowicz i pracownicy dydaktyczni Centrum.

W ten praktyczny sposób realizowane są zapisy Porozumienia o współpracy, które przez kilkoma miesiącami w imieniu naszego Wydziału podpisała Dziekan dr Małgorzata Makowska – Brzychczyk. Sygnatariuszem porozumienia ze strony szkoły jest jej dyrektor Krzysztof Komórkiewcz.

Serdecznie dziękujemy w imieniu studentów naszego Wydziału.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.