Filia w Sandomierzu UJK

17-12-2018

To już dwa lata Wydziału Zamiejscowego UJK

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

 

16 października 2016 r. czyli dwa lata temu miało miejsce historyczne dla naszego Wydziału wydarzenie. Pracownicy i Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu stanęli w obliczu wyboru nowej drogi dla swojego miejsca pracy i nauki. Szansą stabilizacji i rozwoju okazało się połączenie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wspomnianego 16 października Wicepremier Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan dr Jarosław Gowin podpisał stosowne rozporządzenie o połączeniu obydwu Uczelni poprzez włączenie PWSZ do struktur UJK. Na mocy tego dokumentu od 1 stycznia 2017 PWSZ stała się Wydziałem Zamiejscowym UJK. Patrząc dziś na ten dzień postrzegam go jako zaiste wyjątkowy i pełen radości. Z bagażem doświadczeń PWSZ i nadzieją na dobrą przyszłość w UJK podążamy ku rozwojowi naszej jednostki.

Chcę w tym miejscu z głębi mojego serca podziękować Panu Ministrowi Jarosławowi Gowinowi za dobrą wolę i przychylność, Panu Posłowi Michałowi Cieślakowi i Panu Dyrektorowi Piotrowi Ziółkowskiemu za ich oddaną pracę i życzliwość podczas procesu konsolidacyjnego, zaś moją największą wdzięczność kieruję ku osobie Jego Magnificencji Rektora UJK Pana Prof. Jacka Semaniaka za jego otwartość i za fakt, iż nasza relacja z konsolidacji, ewoluowała we współpracę, a teraz mam nadzieję w przyjaźń naszych dwóch placówek i pracujących w nich ludzi.

Chcę podkreślić, że bardzo dbamy o jakość kształcenia. Przez ostatnie dwa lata z ogromną starannością pracowaliśmy, by dostosować się do standardów UJK w Kielcach, a jednocześnie cieszę się, że udało nam się zachować unikatową, niezwykle rodzinną atmosferę na naszym Wydziale, która była od lat atutem byłej PWSZ. Z pełną gotowością stajemy również wobec zmian wnoszonych przez nową ustawę 2.0, Konstytucję dla Nauki i widzimy w niej dalsze możliwości dla rozwoju, przygotowując wnioski o nowe kierunki studiów.

Mam nadzieję, że miasto Sandomierz, powiat i szeroko pojęty region dostrzeże wartość funkcjonowania Wydziału, a wkrótce Filii Uniwersytetu w mieście o tak wyjątkowych historycznych, duchowych, edukacyjnych i krajobrazowo-rolniczych walorach. Uniwersytet w Sandomierzu to szansa na rozwój miasta i wtłoczenie w jego krwiobieg świeżej energii. Uczelnia może wiele miastu dać i wierzę, że miasto dostrzega jej potencjał.

Drodzy Państwo, życzę Wam dobra nie tylko na Boże Narodzenie, ale i na każdy dzień. Niech Wam się darzy w domach i miejscach pracy. Niechaj zdrowie i radość w obfitości stanie się Waszym chlebem powszednim, a ludzka dobroć i przyjaźń towarzyszy w każdej chwili życia.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Dziekan dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk

wraz z całą społecznością Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.